Thông tin mua hàng

Chỉ nhận 1 file ảnh dưới 5Mb

Chọn loại da

Đen mịn

Đen vân

Đỏ vân

Đỏ mịn

Trắng vân

Trắng mịn

Kem vân

Xanh D2

Xanh lá

Xanh rêu

Xanh ngọc lục bảo

Xanh Navy vân

Xanh navy mịn

Nâu bò mịn

Nâu bò sáp

Nâu đất

Nâu (N2)

Nâu ngọc bích

Đà điểu nâu đất

Đà điểu nâu đỏ

Đà điểu sữa

Đà điểu nâu vàng

Đà điểu navy

Đà điểu đen

Cá sấu đen

Cá sấu xanh

Cá sấu trắng

Cá sấu nâu vàng

Cá đuối đỏ

davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
Quý khách có thể đính kèm
hình ảnh hoặc file mô tả
mẫu khắc laser nếu có.
Bỏ qua nếu không có.
1
Bạn cần hỗ trợ?