Thông tin mua hàng

Chỉ nhận 1 file ảnh dưới 5Mb

Chọn loại da

Đen mịn

Đen nhung

Đen vân

Đỏ vân

Đỏ đô

Rêu sáp

Trắng vân

Trắng mịn

Kem vân

Kem mịn

Xanh D2

Xanh lá

Xanh ngọc lục bảo

Xanh Navy vân

Xanh navy mịn

Nâu bò mịn

Nâu bò sáp

Nâu đất

Nâu (N1)

Nâu ngọc bích

Đà điểu navy

Đà điểu đen

Da trăn tím

Da trăn xanh

Da trăn đen

Cá sấu đen 1

Cá sấu đen 2

Cá sấu nâu 1

Cá sấu nâu 2

davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
davis
Quý khách có thể đính kèm
hình ảnh hoặc file mô tả
mẫu khắc laser nếu có.
Bỏ qua nếu không có.